დასაქმების ფორუმი

დასაქმების ფორუმი - შეხვედრა

დაწვრილებით

რეგიონალური შეხვედრა

რეგიონალური შეხვედრა

დაწვრილებით

ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1000+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

პროექტები

საჰაერო კაბელის მონტაჟი სამდინარო გადასვლა მდინარე გუბისწყალზე

დაწვრილებით

მდინარე გუბისწყალზე სამდინარო გადასვლა მილის მონტაჟი

დაწვრილებით

სადახლო - მარნეული

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

ინსტალატორი/ქსელის მომწყობი - თბილისი 

«
»

ოპტიკური ქსელის დამხმარე  სპეციალისტი

«
»

საკაბელო ქსელის მეკაბელე

«
»

დაზიანების აღმოფხვრის ქვეჯგუფში ოპტიკური ქსელის სპეციალისტი

«
»

ინსტალატორი/დამხმარე ინსტალატორი

«
»

სამონტაჟო ბრიგადის მუშა - თბილისი 

«