რეგიონალური შეხვედრა

რეგიონალური შეხვედრა

დაწვრილებით

ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

სპორტული აქტივობა

ფეხბურთის ჩემპიონატი, რომელიც ხორციელდება კომპანიის

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1200+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

»

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" აცხადებს 389,0348 კმ-ზე თხრილის გათხრისა და სამუშაოების ბოლოს მიწით დაფარვაზე ფასთა ღია გამოკითხვას

«
»

შპს სერვისნეტგრუპი აცხადებს ფასთა ღია გამოკითხვას სათადარიგო ავტონაწილების შესყიდვასა და სარემონტო მომსახურებაზე 

«

პროექტები

საჰაერო კაბელის მონტაჟი სამდინარო გადასვლა მდინარე გუბისწყალზე

დაწვრილებით

მდინარე გუბისწყალზე სამდინარო გადასვლა მილის მონტაჟი

დაწვრილებით

სადახლო - მარნეული

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

კომპანია " სერვის ნეტ გრუპი"  აცხადებს  ლოჯისტიკის სპეციალისტის  ვაკანსიას

«
»

კომპანია " სერვის ნეტ გრუპი"  აცხადებს ოპტიკური  ტექნოლოგიის ინჟინრის ვაკანსიას 

«
»

კომპანია " სერვის ნეტ გრუპი"  აცხადებს ოპტიკური  ტექნოლოგიის ინჟინრის ვაკანსიას

«