ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

სპორტული აქტივობა

ფეხბურთის ჩემპიონატი, რომელიც ხორციელდება კომპანიის

დაწვრილებით

ფილიალები

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" წარმოდგენილია 64 ქალაქში

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1200+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

»

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" აცხადებს 389,0348 კმ-ზე თხრილის გათხრისა და სამუშაოების ბოლოს მიწით დაფარვაზე ფასთა ღია გამოკითხვას

«

პროექტები

წეროვანი

დაწვრილებით

ბაკურიანი

დაწვრილებით

ბოლნისი - თეთრიწყარო

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ლოკალური ქსელის თრაბელშუთერის   ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სარემონტო ბრიგადის უფროსის  პოზიციაზე ქ. ზესტაფონში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ზესტაფონსა და ტყიბულში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ტრანსპორტის განყოფილებაში  ავტომანქანის ხელოსნის  თანამდებობებზე

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ლაგოდეხში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებსშიდა   ვაკანსიას საწყობის მენეჯერის პოზიციაზე ქ.გორში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  შიდა ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე სამტრედიაში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს   ვაკანსიას საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში ოპერატორის  პოზიციაზე.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ოპტიკური ქსელის   ინსტალატორის   პოზიციაზე.

 

სამუშაო  ადგილი:   ქ. თბილისი 

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ლოკალური ქსელის თრაბელშუთერის   ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში.

 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ბრიგადის მუშის  პოზიციაზე ქ. ზესტაფონში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ბათუმში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  სტაჟიორის ვაკანსიას ადამიანური რესურსების განყოფილებაში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას  მუშის  პოზიციაზე  ქ. ქობულეთსა და ქ. გურჯაანში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას საწყობის  სპეციალისტის  პოზიციაზე  ლოჯისტიკის  განყოფილებაში. 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს   ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში, ოპტიკური ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილების  ინჟინრის პოზიციაზე

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ხაშურში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ინსტალატორის პოზიციაზე ქ.ფოთში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში ქსელის თარბელშუთერის პოზიციაზე ქ.თბილისში 

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში დამხმარე სპეციალისტის პოზიციაზე    ქ. თბილისში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ინსტალატორის ვაკანსიას შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი

«
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •