ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

სპორტული აქტივობა

ფეხბურთის ჩემპიონატი, რომელიც ხორციელდება კომპანიის

დაწვრილებით

ფილიალები

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" წარმოდგენილია 64 ქალაქში

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1200+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

»

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" აცხადებს 389,0348 კმ-ზე თხრილის გათხრისა და სამუშაოების ბოლოს მიწით დაფარვაზე ფასთა ღია გამოკითხვას

«

პროექტები

საჰაერო კაბელის მონტაჟი სამდინარო გადასვლა მდინარე გუბისწყალზე

დაწვრილებით

მდინარე გუბისწყალზე სამდინარო გადასვლა მილის მონტაჟი

დაწვრილებით

სადახლო - მარნეული

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

კომპანია " სერვის ნეტ გრუპი"  აცხადებს  ლოჯისტიკის სპეციალისტის  ვაკანსიას

«
»

კომპანია " სერვის ნეტ გრუპი"  აცხადებს ოპტიკური  ტექნოლოგიის ინჟინრის ვაკანსიას 

«
»

კომპანია " სერვის ნეტ გრუპი"  აცხადებს ოპტიკური  ტექნოლოგიის ინჟინრის ვაკანსიას

«