ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

სპორტული აქტივობა

ფეხბურთის ჩემპიონატი, რომელიც ხორციელდება კომპანიის

დაწვრილებით

ფილიალები

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" წარმოდგენილია 64 ქალაქში

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1200+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

»

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" აცხადებს 389,0348 კმ-ზე თხრილის გათხრისა და სამუშაოების ბოლოს მიწით დაფარვაზე ფასთა ღია გამოკითხვას

«

პროექტები

იგოეთი-შატო მუხრანი

დაწვრილებით

წეროვანი

დაწვრილებით

ბაკურიანი

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ლოკალური ქსელის თრაბელშუთერის   ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სარემონტო ბრიგადის უფროსის  პოზიციაზე ქ. ზესტაფონში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ზესტაფონსა და ტყიბულში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ტრანსპორტის განყოფილებაში  ავტომანქანის ხელოსნის  თანამდებობებზე

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ლაგოდეხში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებსშიდა   ვაკანსიას საწყობის მენეჯერის პოზიციაზე ქ.გორში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  შიდა ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე სამტრედიაში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს   ვაკანსიას საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში ოპერატორის  პოზიციაზე.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ოპტიკური ქსელის   ინსტალატორის   პოზიციაზე.

 

სამუშაო  ადგილი:   ქ. თბილისი 

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ლოკალური ქსელის თრაბელშუთერის   ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში.

 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ბრიგადის მუშის  პოზიციაზე ქ. ზესტაფონში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ბათუმში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  სტაჟიორის ვაკანსიას ადამიანური რესურსების განყოფილებაში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას  მუშის  პოზიციაზე  ქ. ქობულეთსა და ქ. გურჯაანში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას საწყობის  სპეციალისტის  პოზიციაზე  ლოჯისტიკის  განყოფილებაში. 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს   ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში, ოპტიკური ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილების  ინჟინრის პოზიციაზე

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ხაშურში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ინსტალატორის პოზიციაზე ქ.ფოთში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში ქსელის თარბელშუთერის პოზიციაზე ქ.თბილისში 

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში დამხმარე სპეციალისტის პოზიციაზე    ქ. თბილისში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ინსტალატორის ვაკანსიას შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს სახარჯი მასალების აღრიცხვისა და რეპორტინგის განყოფილებაში ოპერატორ- სტაჟიორის ვაკანსიას.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  დამხმარე ინსტალატორის პოზიციაზე ქ.ზუგდიდში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას  მუშის  პოზიციაზე  ქ. მცხეთაში.

«
»

შპს „ სერვის ნეტ გრუპი აცხადებს  ინსტალატორის ვაკანსიას შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ჩოხატაურში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიებს სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში შემდეგ პოზიციებზე:

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპიაცხადებს  სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში  შემდეგ ვაკანსიებს:

ქსელის   მომწყობი/ინსტალატორი

 

 

 სამუშაო  ადგილი:   . თბილისი; . რუსთავი; . ქუთაისი.

«
»

შპს   სერვის ნეტ გრუპი აცხადებს  ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის მომსახურების  და განვითარების  განყოფილებაში ქსელის   მომწყობის  პოზიციაზე.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში ოპერატორის პოზიციაზე.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში მონტიორ-ინსტალატორის პოზიციაზე სტაჟიორის ვაკანსიას.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს    ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილების ოპტიკური ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილებაში ოპტიკური ქსელის დამხმარე ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ზუგდიდში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში, ლოკალური ქსელის თრაბელშუთინგის ჯგუფის ოპტიკური ქსელის თრაბელშუთერის  პოზიციაზე.

«
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •