ფეხბურთის ფინალი

კომპანიის შიდა საფეხბურთო ჩემპიონატში საოპერაციო მიმართულების გუნდმა მოიპოვა პირველობა დაძაბულ ფინალში.

დაწვრილებით

სპორტული აქტივობა

ფეხბურთის ჩემპიონატი, რომელიც ხორციელდება კომპანიის

დაწვრილებით

ფილიალები

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" წარმოდგენილია 64 ქალაქში

დაწვრილებით

თანამშრომელი

1200+

ფილიალი

85+

მძიმე ტექნიკა

200+

პროდუქტები

ხაზოვანიინფრასტურტურა

დაწვრილებით

სამშენებლოსამუშაოები

დაწვრილებით

შიდა ქსელისმონტაჟი

დაწვრილებით

ჩვენი პროდუქტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ტენდერები

»

შპს "სერვის ნეტ გრუპი" აცხადებს 389,0348 კმ-ზე თხრილის გათხრისა და სამუშაოების ბოლოს მიწით დაფარვაზე ფასთა ღია გამოკითხვას

«

პროექტები

სადახლო - მარნეული

დაწვრილებით

იგოეთი-შატო მუხრანი

დაწვრილებით

იგოეთი-შატო მუხრანი

დაწვრილებით

ჩვენი პროექტებისსრული ჩამონათვალი

დაწვრილებით

ვაკანსიები

»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ლოკალური ქსელის თრაბელშუთერის   ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სარემონტო ბრიგადის უფროსის  პოზიციაზე ქ. ზესტაფონში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ზესტაფონსა და ტყიბულში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ტრანსპორტის განყოფილებაში  ავტომანქანის ხელოსნის  თანამდებობებზე

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ლაგოდეხში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებსშიდა   ვაკანსიას საწყობის მენეჯერის პოზიციაზე ქ.გორში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  შიდა ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე სამტრედიაში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს   ვაკანსიას საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში ოპერატორის  პოზიციაზე.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ოპტიკური ქსელის   ინსტალატორის   პოზიციაზე.

 

სამუშაო  ადგილი:   ქ. თბილისი 

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ლოკალური ქსელის თრაბელშუთერის   ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში.

 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ბრიგადის მუშის  პოზიციაზე ქ. ზესტაფონში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ბათუმში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  სტაჟიორის ვაკანსიას ადამიანური რესურსების განყოფილებაში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას  მუშის  პოზიციაზე  ქ. ქობულეთსა და ქ. გურჯაანში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას საწყობის  სპეციალისტის  პოზიციაზე  ლოჯისტიკის  განყოფილებაში. 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს   ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში, ოპტიკური ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილების  ინჟინრის პოზიციაზე

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ხაშურში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ინსტალატორის პოზიციაზე ქ.ფოთში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში ქსელის თარბელშუთერის პოზიციაზე ქ.თბილისში 

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში დამხმარე სპეციალისტის პოზიციაზე    ქ. თბილისში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ინსტალატორის ვაკანსიას შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს სახარჯი მასალების აღრიცხვისა და რეპორტინგის განყოფილებაში ოპერატორ- სტაჟიორის ვაკანსიას.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  დამხმარე ინსტალატორის პოზიციაზე ქ.ზუგდიდში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას  მუშის  პოზიციაზე  ქ. მცხეთაში.

«
»

შპს „ სერვის ნეტ გრუპი აცხადებს  ინსტალატორის ვაკანსიას შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ჩოხატაურში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიებს სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში შემდეგ პოზიციებზე:

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპიაცხადებს  სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში  შემდეგ ვაკანსიებს:

ქსელის   მომწყობი/ინსტალატორი

 

 

 სამუშაო  ადგილი:   . თბილისი; . რუსთავი; . ქუთაისი.

«
»

შპს   სერვის ნეტ გრუპი აცხადებს  ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის მომსახურების  და განვითარების  განყოფილებაში ქსელის   მომწყობის  პოზიციაზე.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში ოპერატორის პოზიციაზე.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში მონტიორ-ინსტალატორის პოზიციაზე სტაჟიორის ვაკანსიას.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს    ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის მომსახურების განყოფილების ოპტიკური ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილებაში ოპტიკური ქსელის დამხმარე ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე ქ. ზუგდიდში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის მომსახურების განყოფილებაში, ლოკალური ქსელის თრაბელშუთინგის ჯგუფის ოპტიკური ქსელის თრაბელშუთერის  პოზიციაზე.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე  ქ. ჩოხატაურში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  იურისტი/ სტაჟიორის ვაკანსიას ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში.  

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  შიდა ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე   ქ. ზუგდიდში

«
»

პსსერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას საწყობის მუშის  პოზიციაზე ლოჯისტიკის  დეპარტამენტში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს შიდა   კონკურსს საოპერაციო მიმართულებით,  შესყიდვების განყოფილების უფროსის  ვაკანტურ  პოზიციაზე.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს    ქსელის მომწყობის პოზიციაზე ვაკანსიას.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს   შიდა კონკურსს  საოპერაციოს მიმართულებით,  ინვეტარიზაციის ჯგუფის სპეცილისტის  პოზიციაზე.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე  ქ. სენაკსა და ქ. ხობში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ინსტალატორის  პოზიციაზე  ქ. ფოთში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას მუშის პოზიციაზე  ქ. თბილისში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე  ქ.ფოთში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  შიდა ვაკანსიას  საკაბელო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე   ქ. ზუგდიდში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების განყოფილებაში ოპერატორის პოზიციაზე

«
»

კომპანიასერვის ნეტ გრუპიაცხადებს  სტაჟიორების მიღებას  ტექნიკური მიმართულებით, განვითარებისა და ექსპლოატაციის დეპარტამენტში, ოპტიკური ქსელის მომსახურების განყოფილებაში ოპტიკური ქსელის დამხმარე სპეციალისტის პოზიციაზე. სტაჟირების პროგრამა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის მიმართულებით პროფესიული განვითარების   შესაძლებლობას იძლევა.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას დამხმარე  სპეციალისტის  პოზიციაზე  ტრანსპორტის  განყოფილებაში. 

 

სამუშაო ადგილი: თბილისი

«
»

შპსსერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს  ვაკანსიას მეკაბელის  პოზიციაზე თბილისის ქსელის მომსახურების ქვეგანყოფილებაში  

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას იმერეთის რეგიონალური მომსახურების ცენტრში  სააბონენტო ქსელის მომსახურების და განვითარების ჯგუფის უფროსის პოზიციაზე  ქ. ქუთაისში.

«
»

შპსსერვის ნეტ გრუპიაცხადებს ვაკანსიას მუშის პოზიციაზე  . თბილისში.

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“  აცხადებს ვაკანსიას   შესყიდვების სპეციალისტი-ანალიტიკოსის  პოზიციაზე.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას  მძღოლის   პოზიციაზე. 

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი აცხადებს  იურისტი/ სტაჟიორის ვაკანსიას ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში. 

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე  ქ.ფოთში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე  ქ.ხაშურში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  სააბონენტო ქსელის სპეციალისტის პოზიციაზე  ქ. სენაკში.

«
»

შპსსერვის ნეტ გრუპიაცხადებს ვაკანსიას მუშის პოზიციაზე  . თბილისში.

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ინსტალატორის  პოზიციაზე  ქ. ქუთაისში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას დამხმარე ინსტალატორის  პოზიციაზე  ქ. ქუთაისში

«
»

შპს „სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს ვაკანსიას  ბრიგადის მუშის  პოზიციაზე ქ. ქუთაისში

«
»

შპს  „ სერვის ნეტ გრუპი“ აცხადებს  ვაკანსიას ინსტალატორის  პოზიციაზე  ქ. ზესტაფონში

«
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •